[language-switcher]
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

VMF Elli

VMF ELLİ – ilk növbədə Keyfiyyət və Təhlükəsizlik!

VMF ELLİ saatları yüksək səviyyəli, Azərbaycan, İsveçrə, Danimarka və Yaponiya istehsalıdır və onlar oyun meydançasındakı macəradan tutmuş səyahət və məktəb sərgüzəştlərinə qədər hər yerdə çətinliklərdən sağ çıxmağa sadiqdir. Dağıtımdan əvvəl bizim saatlar bir ay ərzində xüsusi keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasında müxtəlif kimyəvi və mexaniki sınaqlardan keçirlər. Onlar bazara bütün dünya üzrə qanuni şərtləri aşan keyfiyyət standartları və İstehlakçı Məhsullarının Təhlükəsizliyinin Təkmilləşdirilməsi tələblərinə riayət edərək daxil olurlar.

VMF Saat Fabrikində hər bir komponent həm davamlı, həm də kimyəvi cəhətdən təhlükəsiz olduğundan əmin olmaq üçün yoxlanılır. ELLİ saatlarında ftalat və bisfenol A kimi zərərli maddələr yoxdur. Onlar dartma, burulma, sıxılma, zərbə və alışma testlərindən keçir. Bundan əlavə, onlar tərə, hovuz suyuna, 70°C temperatura qədər hava şəraitinə, 3bar su təzyiqinə, UV və rütubət ləkələrinə qarşı müqavimətə görə yoxlanılır.

VMF ELLİ həmişə sabah üçün vaxt yaratmaqla məşquldur. Bu, ətraf mühitin qorunmasını gündəmdə tutan materialları və prosesləri birləşdirən və davamlı olaraq qurulan məhsulların istehsalı deməkdir. Saatların qutuları, ilmələri, dilləri və tokkaları əsasən bio-mənbəli materialdan hazırlanır. Biz həmçinin boş PET şüşələri tekstil qayışlarımıza çevirərək onlara ikinci həyat veririk. Biz əminik ki bütün istifadə olunmuş plastik qablaşdırmanı tamamilə kompost edərək yeni, ekoloji təmiz məhsul yaratmaq mümkündür. BU bizim təbiyətə olan hörmətimiz siçrayışla balalarımıza dəlalət edərək onları da ətraf mühitimizi qorumağa səsləyir.